GARDENTASUNA

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gardentasuna, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eta gobernu onaren 19/2013ko Legea betetzetik haratago, gure elkartearen informazioa elkarbanatzen dugu gure jardueraren gardentasuna areagotzeko eta indartzeko, eta baita gure interes-taldeek informazio hau eskuratu ahal dutela bermatzeko ere.

Gorabide, adimen desgaitasuna duten pertsonen aldeko elkarte bizkaitarra, 1962ko irailaren 13an eratu zen AVPS izenarekin, eta “Herri Onurako” eta “Ongizatezko Erakunde Partikulartzat” izendatua dago.

Lege eta arau hauek ezarritakoaren arabera dago araupetuta: Eusko Jaurlaritzak onartutako Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legea; elkartzeko eskubidea araupetzen duen maiatzaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa; bere Estatutuak, Legearen kontra ez badaude; bere gobernu organoek era baliozkoan hartutako akordioak, legearen edo estatutuen kontra ez badaude; eta Eusko Jaurlaritzak ematen dituen arauzko xedapenak. Azken horiek ordezko izaera baino ez dute izango.

Informazio orokorra