2022 urteko txosten ekonomikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2022 urtean, 562.160,96 euroko defizitarekin itxi dugu ekitaldia, pandemiaren iraunkortasunaren eraginen eta energiaren, beste hornikuntza eta erosketa batzuen gain kostuetatik eratorrita batik bat. Diru-sarrera nagusiak lankidetza-hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik etorri dira, eta gastu nagusiak adimen desgaitasuna duten pertsonei laguntzen dieten langileei ordaintzera, zerbitzuetara eta azpiegiturak mantentzera bideratu dira. Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK dira aipagarrienak.

GASTUAK 2022
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Langileak 24.451.352,23 € %70,37
Erosketak 5.997.907,98 € %17,26
Kanpoko zerbitzuak 3.843.238,30 € %11,06
Amortizazioak 294.172,13 € %0,85
Finantza-gastuak 105.221,43 € %0,30
Erakundearen laguntzak 45.797,42 € %0,13
Zergak 7.387,58 € %0,02
GUZTIRA 34.745.077,07 € %100

 

DIRU-SARRERAK 2022
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Hitzarmenak eta zerbitzuak ematea 32.047.338,18 € %93,75
Diru-sarrera propioak 201.860,17 € %0,59
Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 1.741.642,69 € %5,10
Kudeaketako beste sarrera batzuk 192.073,46 € %0,56
Finantza-sarrerak 1,61 € %0,00
GUZTIRA 34.182.916,11 € %100