2019 urteko txosten ekonomikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2019ko ekitaldia 14.481,02 euroko defizitarekin itxi zen, Bazkideen Batzar Nagusiak onartutako 496.149,81 euroko defizita nabarmen murriztu ostean. Diru-sarrera nagusiak lankidetza-hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik etorri dira, eta gastu nagusiak adimen desgaitasuna duten pertsonei laguntzen dieten langileei ordaintzera, zerbitzuetara eta azpiegiturak mantentzera bideratu dira. Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK dira aipagarrienak.

2019ko GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Langileak 24.077.533,90 € %70,80
Ustiapen-kontsumoak (jarduerak, garraioa, janaria, garbiketa…) 5.681.203,12 € %16,71
Beste gastu batzuk (mantentze-anak, aseguruak, energia, telefonoa…) 2.834.756,02 € %8,34
Instalazioen amortizazioak 659.617,60 € %3,64
Diruko laguntzak (erabiltzaileentzat eta boluntarioentzat) 92.403,52 € %0,27
Finantza-gastuak 74.799,49 € %0,22
Zergak 7.180,93 € %0,02
Guztira 33.427.494,58 € %100
2019ko DIRU-SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Hitzarmenak eta zerbitzuko kuotak
31.433.117,07 € %94,23
Diru-laguntzak 1.098.537,55 € %3,29
Emaitzara eramandako diru-laguntzak 644.311,55 € %1,77
Bazkideen kuotak eta emanak 212.786,97 € %0,64
Finantza-sarrerak eta beste kudeaketako sarrerak 24.260,42 € %0,07
Guztira 32.587.860,96 € %100