2022 urteko txosten ekonomikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2022an, ikuskatutako azken urtea, 562.160,96 euroko defizitarekin itxi dugu ekitaldia, pandemiaren iraunkortasunaren eraginen eta energiaren, beste hornikuntza eta erosketa batzuen gain kostuetatik eratorrita batik bat. Diru-sarrera nagusiak lankidetza-hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik etorri dira, eta gastu nagusiak adimen desgaitasuna duten pertsonei laguntzen dieten langileei ordaintzera, zerbitzuetara eta azpiegiturak mantentzera bideratu dira. Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK dira aipagarrienak.

GASTUAK 2022
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Langileak 24.451.352,23 € %70,37
Erosketak 5.997.907,98 € %17,26
Kanpoko zerbitzuak 3.843.238,30 € %11,06
Amortizazioak 294.172,13 € %0,85
Finantza-gastuak 105.221,43 € %0,30
Erakundearen laguntzak 45.797,42 € %0,13
Zergak 7.387,58 € %0,02
GUZTIRA 34.745.077,07 € %100

 

DIRU-SARRERAK 2022
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Hitzarmenak eta zerbitzuak ematea 32.047.338,18 € %93,75
Diru-sarrera propioak 201.860,17 € %0,59
Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak 1.741.642,69 € %5,10
Kudeaketako beste sarrera batzuk 192.073,46 € %0,56
Finantza-sarrerak 1,61 € %0,00
GUZTIRA 34.182.916,11 € %100