2020 urteko txosten ekonomikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2020 urtean, 868.967,40 euroko defizitarekin itxi dugu ekitaldia, covid aurkako neurriek eragindako gastuengatik. Diru-sarrera nagusiak lankidetza-hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik etorri dira, eta gastu nagusiak adimen desgaitasuna duten pertsonei laguntzen dieten langileei ordaintzera, zerbitzuetara eta azpiegiturak mantentzera bideratu dira. Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK dira aipagarrienak.

2020ko GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Langileak 24.384.774,90 € %71,83
Erosketak 6.068.813,66 € %17,88
Kanpoko zerbitzuak 3.089.694,07 € %9,10
Amortizazioak 286.130,58 € %0,84
Laguntzak 38.024,36 € %0,11
Finantza-gastuak 70.437,78 € %0,21
Zergak 9.101,06  € %0,03
Guztira 33.946.976,41 € %100
2020ko DIRU-SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Zerbitzuak ematea 31.173.628,57 € %94,24
Urteko diru-laguntzak 1.391.415,55 € %4,21
Ekitaldiko soberakinera intsuldatutako diru-laguntzak 258.685,79  € %0,78
Diru-sarrera propioak 196.159,23 € %0,59
Finantza-sarrerak eta beste kudeaketako sarrerak 58.119,87 € %0,18
Guztira 33.078.009,01 € %100