2018 urteko txosten ekonomikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Diru-sarrera nagusiak lankidetza-hitzarmenetatik eta dirulaguntzetatik etorri dira, eta gastu nagusiak adimen desgaitasuna duten pertsonei laguntzen dieten langileei ordaintzera, zerbitzuetara eta azpiegiturak mantentzera bideratu dira. Gorabideren jarduerak finantzatzeko erabiltzen diren hitzarmen eta diru-laguntzen jatorria erakunde publiko eta pribatuak dira, eta, euren artean, Bizkaiko Foru Aldundia eta BBK dira aipagarrienak.

2018ko GASTUAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Langileak 22.867.756,34 € %71,18
Ustiapen-kontsumoak (jarduerak, garraioa, janaria, garbiketa…) 5.561.901,22 € %17,31
Beste gastu batzuk (mantentze-anak, aseguruak, energia, telefonoa…) 2.771.913,68 € %8,63
Instalazioen amortizazioak 770.760,95 € %2,40
Diruko laguntzak (erabiltzaileentzat eta boluntarioentzat) 85.424,82 € %0,27
Finantza-gastuak 61.894,98 € %0,19
Zergak 7.775,20 € %0,02
Guztira 32.127.427,19 € %100
2018ko DIRU-SARRERAK
Kontzeptua Zenbatekoa Ehunekoa
Hitzarmenak esta zerbitzuko kuotak
30.601.091,43 € %93,90
Diru-laguntzak 1.027.129,45 € %3,15
Emaitzara eramandako diru-laguntzak 757.480,37 € %2,32
Bazkideen kuotak eta emanak 176.119,24 € %0,54
Beste kudeaketako sarrerak 25.705,32 € %0,08
Finantza-sarrerak 335,15 € %0,01
Guztira 32.587.860,96 € %100