2004-2007 Plan Estrategikoa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Gorabideren lehen plan estrategikoak 2004-2007 eperako elkarteak zeuzkan jardun bideak jasotzen zituen. Zuzendaritza-Batzordea eta bere zuzendari-taldearen planteamenduari erantzuna eman zion elkartearen kudeaketa-sistema estrategikoaren ezartze-prozezuari hasiera emateko. Honen bidez, bere interes-taldeetako etorkizun-erronkei heldu nahi zieten, etorkizunari begirako helburuak argi eta garbi ezarri, antolaketaren prozesu guztietan bikaintasuna lortu eta baita Gorabideren errealitateak osatzen duten talde guztien parte-hartze bideratzen duen sistema artikulatu ere.

Helburuak

elkarte eta erakundearen garapena

 • Gorabide elkarteadinamizatzea eta bere kideakelkartearenhelburuetan sartzea.
 • Gorabideren elkarte gisakolidergoa sendotzea…
  • laguntzaeskaintzeko modu berri eta desberdinak garatuz.
  • bere presentzia sektorean areagotuz, bereziki balio-erantsi handiagoa ematen duten zerbitzuetan.
  • boluntarioak eraginkorki kudeatuz.

pertsonen garapena

 • Gorabiderenpertsonak kudeatzea bere konpetentziak eta trebetasunak hobe ditzaten, Gorabideren filosofiarekin bat etor daitezen eta helburuei atxikitzeko maila handiagoa lor dezaten. Halaber, motibazio handiagoari eta bere asetzearen gehikuntzari bide ematea.

bezeroarentzako orientazioa eta erabiltzaileentzako arreta

 • Gure bezeroekin beharrezko kolaboratzaileen artekoharreman baikorra lortzea irudiaren hobekuntza lortzeko, fideltasuna handitzeko eta baita elkartearekiko konfiantza sendotzeko ere.
 • Erabiltzaileei dagokienez, bereizitako arreta eta pertsonalizatutako tratua lortzeko apustua egitea, helburuen eraginkortasuna eta erabiltzaile eta familien asetzea betetzeko asmoz.

ikerketa, garapena eta berrikuntza

 • Gorabiden kudeaketa osokomodeloa sartzea:
  • Laguntza emateko eraberri eta desberdinak garatuz.
  • Gorabideren jarduera prozesuen hobekuntza iraunkorra lortzen duena
  • gure bezeroei geure zerbitzuenkalitatea ziurtatzen diena
  • Gorabideren lehia orientatzen duten sistema aurreratuak sartzen dituena

erabateko kalitateko kudeaketa-modelo baten garapena

 • Desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako laguntza-sistema berrien bilaketan lidergoa lortzeko apustu egitea aldaketa sozial eta teknologikoek sortuko dituzten erronkei erantzuteko.
 • Gestión del conocimiento generado en la organización (¿¿¿en la asociación o en la gestion de la misma?)y en el exterior.

baliabideekonomikoen kudeaketa

 • Gorabideren baliabide ekonomikoen eta azpiegituraren kudeaketa eraginkorra lortzea, hauek errentagarri bihurtuz eta beti ere eraginkortasuna bilatuz.