Arau-hausteei buruzko informazioaren barne-kanala

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kanal hau 2023ko otsailaren 20ko 2/2023 Legearen bidez artikulatzen da. Lege horren bidez, araudi mailako arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen da.

 

Zer helburu du legeak?

Helburua da lan-testuinguruan edo testuinguru profesionalean arau-hauste penal edo administratibo larriak edo oso larriak atzeman eta legean araututako mekanismoen bidez jakinarazten dituzten pertsonak babestea.

 

Zer informazio eskaintzen du lege honek?

Legeak, besteak beste, informazioaren barne-sistema zehazten du, informazioa bidali eta jasotzeko mekanismoa (salaketa-kanala), sistemaren arduradunaren funtzioak eta salaketa jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura barne hartzen dituena.

Barneko informazio-sistema horrek zenbait baldintza bete behar ditu, besteak beste, erabilera eskuragarria izatea, konfidentzialtasun-bermeak, eta informatzailearen jarraipen, ikerketa eta babeserako jardunbide egokiak bermatzea. Sistema honek komunikazio anonimoa ahalbidetzen du, informatzaileak hala nahi badu.

 

Nori aplikatuko zaizkio informatzailea babesteko neurriak?

Informatzailearen babes-neurriak honako profesional hauei aplikatzen zaizkie: lan-harremana amaituta duten pertsonak; boluntarioak; bekadunak; prestakuntzan eta/edo praktikatan dauden pertsonak; lan-harremana oraindik hasi ez dutenak, baina hautaketako edo kontratu aurreko negoziazio-prozesuan daudenak; enpresa hornitzaileak; eta zuzendaritza-organoetako kideak.

 

Zer jokabide edo gertaera salatzen ditu kanal horrek?

Batez ere, honako hauek:

 • Europar Batasuneko Zuzenbidearen arau-hausteak izan daitezkeen ekintzak edo ez-egiteak, baldin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/1937 (EB) Zuzentarauaren eranskinean zerrendatutako Europar Batasuneko ekintzen aplikazio eremuan sartzen badira, eta Europar Batasunaren finantza-interesei eragiten badiete.
 • Arau-hauste penal edo administratibo larria edo oso larria izan daitezkeen ekintzak edo ez-egiteak; nolanahi ere, halakotzat hartuko dira Ogasun Publikoari eta Gizarte Segurantzari galera ekonomikoa eragiten dietenak.

 

Kanal honek zer beste portaera edo gertaera ez ditu salatu behar?

Informazio-sistema hau ez dago diseinatuta iradokizunetarako edo kexetarako (horretarako, EAUren kanala dago), edo aurreko kasuetan sartu ez diren beste gertaera edo jokabide batzuetarako. Horiek guztiak beste mekanismo batzuen bidez bidal daitezke (profesionalentzako kexa eta iradokizunen formularioaren bidez, adibidez).

 

Nola bidera dezaket salaketa bat?

Salaketak compliance@gorabide.com posta elektronikoaren bidez, Gorabide – Poza lizentziatua kalea 14, 2 – 48011 Bilbo helbidera bidalitako posta bidez,946 612 774 telefonora deituta edo formulario honen bidez izapidetu daitezke.

  Harremanetarako datuak  Salaketa


   

  Informatzaileak hala eskatuko balu, aurrez aurreko bilera baten bidez ere egin daiteke. Kasu horretan ohartarazi egin beharko da arduradunak bilera grabatu edo zintzo transkribatu beharko duela.


   

  EDUKI OSAGARRIAK